etusivulle
     etusivu >> teemoja
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

ETNAN TEEMOJA

Etninen tasa-arvo työelämässä-koulutuksen taustalla vaikuttanut ajatus TUNNISTA-TUNNUSTA-TOIMI näkyy osaltaan myös koulutuksessa käsiteltyjen asioiden tiivistymisessä kuuteen aihepiiriin. Keskeinen tavoite koulutuksessa, kuten muussakin syrjinnän vastaisessa työssä, oli oppia tunnistamaan etnisen syrjinnän muotoja ja (omiakin) ennakkoluuloja sekä antaa välineitä etnisen tasa-arvon lisäämiseen niin työelämässä kuin muillakin elämän alueilla. Koulutuksessa käytetty ja sen aikana syntynyt materiaali - luennot, keskustelut, etätehtävät, kirjaesittelyt - tuki tätä johtoajatusta.

Temaattisista kokonaisuuksista "Monimuotoinen työelämä" edustaa päämäärää, jota kohti tasa-arvoa lisäävä työ pyrkii. Tunnistamiseen ja tunnustamiseen kannustavat osiot "Tunnista ennakkoluulosi" ja "Syrjitäänkö Suomessa?". Toiminnallisia välineitä puolestaan tarjoilevat aihekokonaisuudet otsikoilla "Miten sovitella?", "Lainsäädännöstä tukea" sekä "Yhteystietoja ja koulutusta".1. Monimutoinen työelämä
2. Tunnista ennakkoluulosi
3. Syrjitäänkö Suomessa?
4. Miten sovitella?
5. Lain-
säädännöstä tukea

6. Yhteystietoja ja koulutusta