etusivulle
etusivu >> kirjallisuutta
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

KIRJALLISUUTTA

Tältä sivulta löydät ETNA-verkoston suosittelemaa kirjallisuutta.

Suurin osa seuraavasta kirjallisuudesta on lainattavissa työministeriön maahanmuuttokirjastosta:
Aukioloajat: tiistaina klo 10-13 ja torstaina klo 12-15
Yhteyshenkilö: suunnittelija Nina Korhonen,
puh. (09) 16006 (vaihde) tai s-posti: nina.korhonen@mol.fi
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
Postiosoite: Työministeriö / Maahanmuuttokirjasto, PL 34,
00023 VALTIONEUVOSTO1. Kohti monimuotoista työelämää

Maahanmuuttokirjasto

Aloita tällä...


aukeavat ovet

Sitra 238
Marja-Liisa Trux (toim.)
Aukeavat ovet - kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä
Sitran tutkimus muuttoliikkeisiin ja monikulttuurisuuteen liittyvistä aiheista Suomen elinkeinoelämän kehityksen valossa.
2001. 350 s. WSOY Yritysjulkaisut.
ISBN 951-0-25229-8.
Ovh. 220 mk. Myynti: kirjakaupat ja WSOY Yritysjulkaisut, Bulevardi 14, 00120 Helsinki, puhelin (09) 6168 3585, faksi (09) 6168 3488.


Liike-elämä käy omaa keskusteluaan kansainvälistymisestä, samalla kun keskustelu maahanmuutosta on liukunut sosiaalipoliittisen sektorin piiriin. Yhä useamman suomalaisyrityksen kotimarkkinat ovat maailmanmarkkinat; kulttuurien yhteensovittaminen monissa organisaatioissa on uusien haasteiden edessä. Aukeavat ovet sitoo yhteen kulttuurien kohtaamisen, talouden maailmanlaajuistumisen, työvoiman tarpeen ja muuttoliikkeen.

Teos etsii vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on monikulttuurisuus?
  • Miten yritys voi edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta?
  • Mikä on ollut ulkomaisten yrittäjien ja yritysten vaikutus Suomeen?
  • Minkälainen maahanmuuttopolitiikka palvelisi työvoiman tarpeita ja olisi vastaus vanhenevan väestörakenteen tuoman työvoimapulaan?
  • Mitä erityistä maahanmuuttajayritykset voisivat tuoda Suomen talouselämään?
  • Miten maahanmuuttajien osaamista voitaisiin parhaiten hyödyntää yrityksissä?
  • Minkälaisia kokemuksia Suomessa on monimuotoisista työyhteisöistä ja niiden johtamisesta?

Sitran käynnistämään tutkimushankkeeseen osallistuneet tutkijat esittelevät uusinta tietoa, valaisevat taustoja ja avaavat keskustelua omaehtoisesta tavasta elää kulttuurisesti monimuotoisessa Suomessa.


...ja jatka näillä:

Ekberg-Kontula, Petra
Toimettomuus tylsistää : pääkaupunkiseudulla asuvat afrikkalaiset maahanmuuttajanaiset ja heidän näkemyksensä koulutuksesta ja työllistymisestä.
Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. - 45 s.
(Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050; 2000:14)

Forsander, Annika
Maahanmuuttajien työllistyminen ja työhallinto - keitä, miten ja minne. / Annika Forsander, Anne Alitolppa-Niitamo
Hki : Työministeriö, 2000. - 77 s.
(Työhallinnon julkaisu, ISSN 0787-9393; 242)

Forsander, Annika
Monietnisyys, yhteiskunta ja työ / Annika Forsander, Elina Ekholm, Petri Hautaniemi [et al.] (toim.)
Hki : Palmenia, 2001. - 203 s.
(Oppimateriaaleja, ISSN 1457-3407; 90)

Jaakkola, Timo
Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt työhönotossa ja työelämässä / Timo Jaakkola, Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt työhönotossa ja työelämässä
Helsinki : Työministeriö, 2000. - 138 s. + liitt.
(Työpoliittinen tutkimus, ISSN 0787-9458; 218)

Joronen, Tuula
Maahanmuuttajien yrittäjyys Helsingin seudulla / Tuula Joronen, Mai Salmenkangas, Abdullahi A. Ali Hki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. - 88 s.
(Tutkimuksia, ISSN 1455-724X; 2000:2)

Kauhanen, Juhani
Henkilöstöjohtaminen kansainvälistyvässä yrityksessä
Hki : FINTRA, 1993. - 101 s.
(Fintra-julkaisu, ISSN 0786-9517; 97)

Maunula, Reijo
Monikulttuuristen tiimien johtaminen ja valmentaminen : yhdessä vaikka erilaisina
Jyväskylä : P-S kustannus, 1999. - 139 s.

Paananen, Seppo
Suomalaisuuden armoilla : ulkomaalaisten työnhakijoiden luokittelu
Hki : Tilastokeskus, 1999. - 152 s.
(Tutkimuksia, ISSN 0355-2071; 228)
Dissertation

Pitkänen, Pirkko
Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen
Helsinki : Edita, 1997. - 121 s

Wallraff, Günter
Pohjalla
Helsinki : Kirjayhtymä, 1986. - 215 s.


 

Abrahamsson, Kenneth
Olika som bär : om etnisk diskriminering och mångfald i arbetslivet / Kenneth Abrahamsson, Katarina Bjärvall, Thomas Fürth Stockholm : Rådet för arbetslivsforskning ; Institutet för framtidsstudier, 1999. - 144 s.

Andersson, Margareta
Vägen till jobb för invandrare i sex kommuner
Stockholm : Svenska kommunförbundet, 1997. - 44 s.

Brislin, Richard W. (ed.)
Improving intercultural interactions : modules for cross-cultural training programs / Richard W. Brislin (ed.), Tomoko Yoshida (ed.)
Thousand Oaks : Sage, 1994. - 354 s.

Broomé, Per
Varför sitter "brassen" på bänken? eller Varför har invandrarna så svårt att få jobb? / Per Broomé, Ann-Katrin Bäcklund, Christer Lundh, Rolf Ohlsson
Stockholm : SNS, 1996. - 115 s.

Clyne, Michael
Inter-cultural communication at work : cultural values in discourse
Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - 250 s.

Erfaringer med rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i kommunal sektor : oppsummeringsrapport
Oslo : Utlendingsdirektoratet, 1997. - 38 s.

Joyce, John
Invandrare i arbetslivet : eller varför tjänsten alltid tillsätts med annan / John Joyce, Dan Lindberg Norrköping : Siv, 1990. - 50 s.

Mirza, Qudsia
Race relations in the workplace
London : Institute of Employment Rights, 1995. - 79 s.

Moshuus, Geir H.
Rekruttering av innvandrere til offentlig sektor i de nordiske landene : barrierer, tiltak og handlingsplaner / Geir H. Moshuus, Gustav H. Smedal
Kbh : Nordisk ministerråd, 1998. - 97 s.
(TemaNord, ISSN 0908-6692; 1998:588)

Næss, Ragnar
Språk og arbeid : flerkulturell kommunikasjon på et utvalg arbeidsplasser
Oslo : Arbeidsforskningsinstituttet, 1993. - 61 s.
(Arbeidsforskningsinstituttets rapportserie, ISSN 0801-7824; 2/93)

Pope-Davis, Donald B.
Multicultural counseling competencies : assessment, education and training and supervision / Donald B. Pope-Davis, Hardin L. K. Coleman (eds.)
London : Sage, 1997. - 440 pp.
(Multicultural Aspects of Counseling Series; 7)

Prasad, Pushkala
Managing the organizational melting pot : dilemmas of workplace diversity. / Pushkala Prasad, Albert J. Mills, Michael Elmes, Anshuman Prasad (eds.)
Thousand Oaks : Sage, 1997. - 395 p.

The Role of management and trade unions in promoting equal opportunities in employment
Strasbourg : Council of Europe, Directorate of Social and Economic Affairs, 1996. - 97 p.
(Community relations)

Trompenaars, Fons
Riding the waves of culture : understanding cultural diversity in business
repr. with corr., London : Nicholas Brealey, 1995. - 192 s.

Wilson, Trevor
Diversity at work : the business case for equity
Toronto : John Wiley & Sons, 1997. - 239 pp.

Wrench, John
The EU, ethnic minorities and migrants at the workplace
London : Kogan Page, 1998. - 71 pp.

Wrench, John
Migrants, ethnic minorities and the labour market : integration and exclusion in Europe / John Wrench, Andrea Rea, Nouria Ouali (eds.)
Basingstoke : Macmillan, 1999. - 274 pp.
(Migration, minorities and citizenship)

Wrench, John
Trade unions, migrants and ethnic minorities in the European Union : national differences and common dilemmas
Esbjerg : South Jutland University Press, 1997. - 45 s.


takaisin


2. Tunnista ennakkoluulosi

Maahanmuuttokirjasto

Aloita tällä...

kulttuurienvälinen kasvatus Brander, Pat; Carmen, Cardenas; Gomes, Rui (et al.)
Kulttuurienvälinen kasvatus : ideoita, harjoituksia, leikkejä ja roolipelejä
Hki : Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi r.y., 2000, Ulkoasu: 208 s.
ISBN: 951-9094-72-5
Saatavana esim.:
Nuorisotiedon kirjasto
Olympiastadion, Eteläkaarre
00250 Helsinki
p. (09) 348 24 307/308

Tämän työkirjan harjoitukset, roolipelit ja muut tehtävät on kehitetty kulttuurienvälisen kasvatuksen ja oppimisen tueksi. Päämääränä on lisätä eri kulttuurien ja niitä edustavien ihmisten ymmärtämistä ja arvostamista. Tämä tapahtuu osallistumisen, ryhmätöiden ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Kirjan tehtävien avulla opetellaan tunnistamaan - ja vastustamaan - ympärillämme ilmenevää rasismia sekä muutakin suvaitsemattomuutta, kiusaamista ja syrjintää. Myös näiden ilmiöiden yhteiskunnallisia syitä pohditaan.

Vaikka kirjassa puhutaan toiminnasta nuorten parissa, monet sen sisältämistä harjoituksista käyvät sovellettuina yhtä hyvin varhaisnuorille kuin aikuisillekin. Osa peleistä ja leikeistä sopii myös "jäänsärkijöiksi" vaikkapa kursseille ja seminaareihin, joissa pyritään ryhmäytymään ja virittämään yhteistyötä. Monet tehtävistä kehittävät lisäulottuvuutena medoiden lukemisen taitoa.

Mm. leiri- ja kerhonohjaajat, kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja opettajat hyötyvät kirjan rikkaasta aineistosta omia kasvatus- ja oppimistilanteita suunnitellessaan - tapahtuivatpa ne sitten koulussa tai vapaa-ajan oppimistilanteissa.

Aineiston sisältö ja kasvatuksellinen lähestymistapa on kehitetty eri kulttuureista lähtöisin olevien kokeneiden nuorisoalan kouluttajien yhteistyönä ja Euroopan Neuvoston tuella. Kirjan suomenkielisen version on tuottanut Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.


...ja jatka näillä:

Iduozee, Vincent
Carp : rasismia vastaan pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun kuntien ja lääninhallituksen työntekijäryhmien kouluttaminen etnisestä taustasta johtuvan syrjinnän ehkäisemiseen. / Vincent Iduozee, Pirjo Laaksonen, Marja Liinasuo
Helsinki : Uudenmaan lääninhallitus, 1996. - 88 s.
(Uudenmaan lääninhallituksen julkaisuja, ISSN 0780-1254; 1996:11)
Suvaitsevaan Suomeen projektin osaprojekti 1.1.-15.11.1996 Pakolais- ja siirtolaisasiainneuvottelukunnan tuella

Isaksson, Pekka
Kallonmittaajia ja skinejä : rasismin aatehistoriaa / Pekka Isaksson, Jouko Jokisalo
Helsinki : Like, 1998. - 271 s.

Jokisalo, Jouko (toim.)
Rasismi tieteessä ja politiikassa : aate- ja oppihistoriallisia esseitä
Helsinki : Edita, 1995. - 307 s.
(Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu, ISSN 0781-4011; 1)

Liebkind, Karmela
Me ja muukalaiset : ryhmärajat ihmisten suhteissa
Helsinki : Gaudeamus, 1988. - 150 s.

Miles, Robert
Rasismi
Tampere : Vastapaino, 1994. - 216 s.

Minäkö rasisti?
Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998. - 31 s.

Sjöberg, Fredrik
Me ja ne : rotuopeista sukulaisuuteen
Art House, 1999. - 127 s.

Wahlström, Riitta
Suvaitsevaisuuteen kasvattaminen : erilaisuus on rikkautta
Helsinki: WSOY, 1996. -194 s.

Virrankoski, Osmo
Maa kallis isien : tutkimus peruskoulun päättävien oppilaiden isänmaallisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja etnisistä ennakkoluuloista.
Turku : Kirja-Aurora, 2001. - 162 s.

Virrankoski, Osmo
Muukalaisuuden kohtaaminen peruskoulun päättöluokalla : moraalikasvatus peruskoulussa ja päättöluokan oppilaiden kansalliset muukalaisuskomukset sekä ennakkoluulot sosio-kognitiivisena rakenteena
Turku : Turun yliopisto, 1994. - 218 s. + LIITT., nid.
(Turun yliopiston julkaisuja = Annales universitatis Turkuensis. Sarja C. Scripta Lingua Fennica Edita, ISSN 0082-6995; 107)
Dissertation. English summary.


 

Banton, Michael
Racial theories
2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - 253 p.

Böhm, Tomas
Inte som vi! : psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism
Stockholm : Natur och Kultur, 1996. - 204 s.

Duckitt, John
The social psychology of prejudice
London : Praeger, 1994. - 312 p.

Eberhardt, Jennifer L.
Confronting racism : the problem and the response / Jennifer L. Eberhardt, Susan T. Fiske (eds.)
London : Sage, 1998. - 352 pp.

Essed, Philomena
Understanding everyday racism : an interdisciplinary theory
Newbury Park : SAGE Publications, 1991. - 322 s.
(Sage series on race and ethnic relations; 2)

Lauren, Paul Gordon
Power and prejudice : the politics and diplomacy of racial discrimination
2nd ed., Boulder, CO : Westview Press, 1996. - 433 pp

Pincus, Fred L.
Race and ethnic conflict : contending views on prejudice, discrimination and ethnoviolence / Fred L. Pincus, Howard J. Erlich
Oxford : Westview Press, 1999. - 466 pp.takaisin

3. Syrjitäänkö Suomessa?

Maahanmuuttokirjasto

Aloita tällä...

maahanmuutto ja etniset asenteet

Jaakkola, Magdalena
Maahanmuutto ja etniset asenteet : suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 1987-1999
Hki : Työministeriö ; Edita, 1999.
- 223 s.
(Työpoliittinen tutkimus,
ISSN 0787-9458; 213)

Edita-kirjakauppa
Annankatu 44, 00100 HELSINKI
Puh. 020 450 2566
Telekopio 020 450 2570
Avoinna ma-pe 9.00-17.00


Tutkimuksessa kuvataan suomalaisten asenteita maahanmuuttajiin kuuden vuosina 1987-1999 tehdyn koko väestöä edustavan haastattelututkimuksen valossa. Taloudelliset suhdanteet ovat vaihdelleet ja Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten määrä on moninkertaistunut. Nykyisin Suomessa asuu jo 125 000 ulkomailla syntynyttä. He ovat lähtöisin 156 eri maasta.

Tutkimuksessa kuvataan yhteiskunnallisten muutosten yhteyksiä suomalaisten "ulkomaalaisasenteisiin". Onko suomalaisten suhtautuminen pakolaisiin ja ulkomaiseen työvoimaan muuttunut Suomen syöksyessä lamaan ja suurtyöttömyyteen ja toipuessa siitä? Miten suhtaudutaan erilaisiin kansallisuus- ja uskonnollisiin ryhmiin ja ammattitaustaltaan erilaisiin maahanmuuttajiin? Miten eri väestöryhmät suhtautuvat näihin? Esiintyykö Suomessa rasismia? Miten suomalaisten oma identiteetti on muuttunut Euroopan yhdentyessä?

Tutkimukseen sisältyy myös erityinen jakso suomalaisten suhtautumisesta Kosovon pakolaisiin.


...ja jatka näillä:

Dahlgren, Taina (toim.)
Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa / Taina Dahlgren, Juhani Kortteinen, K.J. Lång, Merja Pentikäinen, Martin Scheinin
Helsinki : Yliopistopaino, 1996. - 264 s.
(Ihmisoikeusliitto r.y:n julkaisusarja; 4)

Laakkonen, Risto
Rasismin ja etnisen syrjinnän seuranta Suomessa : ehdotus seurantajärjestelmäksi 16.12.1997 / Risto Laakkonen [pj], Timo Makkonen [siht.]
Helsinki : Työministeriö, Maahanmuutto-osasto, 1998. - 46 s.
(Työhallinnon julkaisu, ISSN 0787-9393; 193)

Laapio, Marja-Liisa
Rasisminvastainen yhteistoiminta Joensuussa : arvioiva raportti Pohjois-Karjalan poliisin lääninjohdon rasismin vastaisesta yhteistoimintaohjelmasta 1996-98.
Joensuu : Joensuun yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan osasto, 1999. - 149 s.
(Yhteiskuntapolitiikan raportteja, ISSN 1455-8939; 4)

Makkonen, Timo
Rasismi Suomessa 2000 : tutkimusraportti
Hki : Ihmisoikeusliitto, 2001. - 69 ss

Perho, Sini
Skineyden äärellä : tutkimus skinhead-alakulttuurista kiinnostuneista joensuulaisnuorista
Joensuu : Joensuun yliopisto, 2000. - 111 s.
(Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN 0358-7347; 128)

Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus 1999
Hki : SM, 2000. - 41 s.
(Poliisiosaston julkaisu, ISSN 1236-049X; 9/2000)

Rasismi ja etniset suhteet : tutkimuksen kehittämistarpeet / Suomen Akatemia
Hki : Suomen Akatemia ; Edita, 1999. - 45 s.
(Suomen Akatemian julkaisuja, ISSN 0358-9153; 1/99)
English summary

Ulkomaalaisiin kohdistuneet väkivaltarikokset Suomessa 1997 alueellisesti tarkasteltuna
Hki : SM Poliisiosasto, 1998. - 38 s. + LIITT.
(Poliisiosaston julkaisu, ISSN 1236-049X; 6/1998)


takaisin

4. Miten sovitella?

Maahanmuuttokirjasto

Aloita tällä...

rikos- ja riita-asioiden sovittelijan opas

Rikos- ja riita-asioiden sovittelijan opas
Suomen sovittelun tuki ry, Stakes oppaita 35,
1999, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä,
ISBN 951-33-0957-6

Stakes
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Postimyynti/julkaisut
PL 220, 00531 Helsinki
Puh: (09) 39 671 ja 3967 2398
fax: (09) 3967 2450


Erilaisten riitojen, sosiaalisten ongelmien ja rikosten sovittelutoiminta on tällä hetkellä voimakkaasti ja nopeasti laajentumassa kaikkialla maailmassa. Rikosten ja pienten riitojen vapaaehtoisesta sovittelutoiminnasta on Suomessa jo lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus. Tämän lisäksi maassamme on käynnistymässä kaupallisten riitojen, perheongelmien ja kouluelämään liittyvien konfliktien vapaaehtoinen sovittelutoiminta.

Nyt julkaistava sovittelijan opas on jo kolmas versio vuonna 1991 Sosiaali- ja terveyshallituksen julkaisemasta Sovittelijan käsikirjasta. Uudessa oppaassa on otettu huomioon sovittelutoiminnan kehittyminen, yhteistyö viranomaisten kanssa, sovittelutapausten vaikeutumisen asettamat haasteet sovittelijoille ja kansainvälinen keskustelu.

Sovittelijan opas on tarkoitettu sovittelijoille, sovittelun kouluttajille, sovittelutoiminnasta vastaaville sekä kaikille sovittelun sidosryhmille - poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja lakimiehille samoin kuin sosiaalitoimen edustajille ja ylipäänsä kaikille sovittelusta kiinnostuneille.


...ja jatka näillä:

Aaltonen, Anne;
Sovittu juttu - sopuhinta; - Rikossovittelun kustannusvaikutukset oikeuskäsittelyyn verrattuna.
Stakes sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1998, raportteja 230.

Iivari, Juhani;
Rikosten ja riitojen vaihtoehtosovittelu refleksiivisen oikeuden konseptiossa.
Sosiaali- ja terveyshallitus tutkimuksia 12/1991

Järvinen, Saija;
Rikosten sovittelu Suomessa
-Sovittelukäytännöt ja vaihtoehtoisuuden arviointi.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 116,
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 1993,
tutkimuksia 21

Keskellä konfliktia. Opettajan opas.
Toim. Jari Kivistö, Erja Saarinen ja Pirjo West
Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyön osasto
Hki: F.G. Lönnberg, 1999
ISBN 951-724-276-X

Keskellä konfliktia. Vaihtoehtoja maailman jäsentämiseen.
Toim. Jari Kivistö, Jaakko Pesonen, Erja Saarinen ja Pirjo West
Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyön osasto
Hki: F.G. Lönnberg, 1999
ISBN 951-724-275-1

Mielityinen, Ida;
Rikos ja sovittelu - Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 167,
Helsinki 1999


 

Bercovitch, Jacob (ed.)
Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation.
Boulder: Lynne Rienner, 1996. - 279 s.

Engquist, Anders
Förstånd och missförstånd : samtalsmetodik för arbetslivet
Stockholm : Prisma, 1999. - 149 s.

Justesen, Pia
Altenative losninger af konflikter med racediskrimination. Mægling som konfliktlØsningsmodel.
Nævnet for etnisk ligestilling 1995.
ISBN 87-89943-53-8

McGarry, John & O’Leary, Brendan (ed.)
The Politics of Ethnic Conflict Regulation.
London: Routledge, 1995. - 321 s.

Montville, Joseph (ed.)
Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies.
New York: Lexington, 1991. - 558 s.

Rothman, Jay
Resolving Identity-Based Conflict in Nations, Organizations and Communities.
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997. - 195 s.

Suomen sovittelun tuki ry;
Handbok för medlare i brott och tvistemål.
Stakes forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 2000,
handböcker 39


takaisin

5. Lainsäädännöstä saat tukea

Maahanmuuttokirjasto

Aloita tällä...

oikeutta rasismin ja syrjinnän uhreille

Kortteinen, Juhani - Makkonen, Timo
Oikeutta rasismin ja syrjinnän uhreille : etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen käsikirja
Ihmisoikeusliiton julkaisusarja N:o 6
Hki : Ihmisoikeusliitto, 2000. - 102 s.
Yliopistopaino ISBN 951-95590-4-3

Alkuperään kohdistuva syrjintä on arkipäivää Suomessakin. Niin Suomen laki kuin kansainväliset sopimuksetkin takaavat yksilölle suojan syrjintää vastaan. Usein sen paremmin syrjityt kuin viranomaisetkaan eivät kuitenkaan tunne lakeja, joiden avulla syrjintää voidaan ja tulee torjua.

Oikeutta rasismin ja syrjinnän uhreille-opas vastaa tähän kipeään tiedontarpeeseen. Siinä on koottuna yksiin kansiin syrjinnän kieltävä kansallinen lainsäädäntö ja Suomea velvoittavat kansainväliset syrjinnän vastaiset sopimukset sekä näitä koskeva oikeuskäytäntö. Oppaassa kerrotaan konkreettisesti, millä juridisilla keinoilla syrjitty tai hänen asiamiehensä voi puolustaa syrjityn oikeuksia tyypillisissä syrjintätilanteissa. Kirjoittajat valottavat myös nykyisen järjestelmän puutteita ja antavat ideoita sen kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Opas sisältää tärkeää tietoa kaikille viranomaisille ja muille tahoille, jotka joutuvat kosketuksiin mahdollisen alkuperään kohdistuvan syrjinnän kanssa. Se tarjoaa työvälineen muun muassa asianajajille, poliiseille, työantajille ja elinkeinotoiminnan harjoittaijlle.

Teos soveltuu myös oikeus- ja yhteiskuntatieteiden opetukseen johdatukseksi syrjinnän vastaiseen normistoon ja sen soveltamiseen.


...ja jatka näillä:

Laine, Marjaana
Ulkomaalaisen oikeudellinen asema Suomessa
Hki: Työministeriö, 2001 (ISBN 951-735-645-5)

Posti, Annika
Suvaitsevaisuutta ja syrjintää koskevia lakeja, säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia
Hki : Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, Työvoimaosasto, 1999. - 22 s.

Virtanen, Mervi
Ehdotukset ulkomaalaisvaltuutetun viran muuttamisesta ja tehtävien laajentamisesta syrjintävaltuutetun viraksi : selvitysmies Mervi Virtasen raportti
Hki : TM, 2000. - 52 s. + LIITT.
(Työhallinnon julkaisu, ISSN 0787-9393; 258)


 

Bourn, Colin
The law of discrimination and equal pay / Colin Bourn, John Whitmore
London : Sweet & Maxwell, 1989. - 242 s.

Hjarnø, Jan
Diskrimineringen af unge med indvandrerbaggrund ved jobsøgning : dansk national rapport efter oplæg fra ILO / Jan Hjarnø, Torben Jensen
Esbjerg : Dansk Center for Migration og Etniske Studier, 1997. - 33 s.
(Papers, migration, ISSN 1396-1179; 21)

Zegers de Beijl, Roger
Documenting discrimination against migrant workers in the labour market : a comparative study of four European countries.
Geneva : ILO, 2000. - 113 pp.


takaisin