etusivulle
etusivu >> linkkejä
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

KOOTUT LINKKIVINKIT1. Kohti monimuotoista työelämää

 • Käytössä koko paletti -projekti
  Työministeriön "Käytössä koko paletti - kohti monimuotoista työpaikkaa" -projektin sivut, joissa kohdistetaan huomio työllistyneisiin maahanmuuttajiin sekä heitä työllistäneisiin työnantajiin ja -yhteisöihin.
 • Finnish Business and Society -verkosto
  Sivut Stakesin Mainstreaming-projektista, jonka kohderyhmään kuuluivat työllistymisessään erityistä tukea kaipaavat ihmiset ja joka teki uusia työllistymisen ja kuntoutumisen menetelmiä tunnetuksi Suomessa.
 • Maahanmuuttajat työelämässä
  Opetushallituksen ylläpitämillä sivuilla maahanmuuttajat kertovat koulutuksestaan ja työllistymisestään Suomessa. Tietoa myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.


takaisin


2. Tunnista ennakkoluulosi

 • Avaintermejä
  Työministeriön maahanmuuttoasioiden avaintermejä liittyen maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen, integroitumiseen, rasismiin ja syrjintään.
 • Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
  Kattavan linkkilistan kautta löytyy maahanmuuttoa koskevaa tietoa joka näkökulmasta.
 • Oulun lyseo
  "Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa" sisältää runsaasti artikkeleita, tarinoita ja aikalaislähteitä mm. vähemmistöistä, rasismista, monikulttuurisuudesta, pakolaisista ja ulkomaalaisista. Monipuolinen tarjonta.
 • Monikulttuurinen kanava MONIKA
  Monikulttuurinen kanava MONIKA on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Yhteisöt rasismia vastaan -projektin alkuunpanema hanke, joka sisältää tietoa mm. etnisistä vähemmistöistä, vähemmistökulttuureista, kulttuurienvälisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta. Samalla se on myös ihmisten ja järjestöjen interaktiivinen kohtauspaikka.
 • Monikulttuurinen kirjasto
  Yhteispohjoismainen hanke, kerää digitaaliseen muotoon tietoa väliltä maailma - Helsinki. Ylläpidetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Virtual Finland (englanniksi)
  Artikkeli Suomen kansallisista vähemmistöistä, kirjoittanut Frank Horn.


takaisin

3. Syrjitäänkö Suomessa?

 • Rasismin vastainen verkosto
  Rasismin vastainen verkosto on koko maan kattava, puoluepoliittisesti sitoutumaton ruohonjuuritason verkosto, jonka välittää internetissä tietoa rasismista. Sivuilla ylläpidetään uutisarkistoa rasistisista ja rasismin vastaisista käänteistä ja toiminnasta Suomessa ja ulkomailla. Myös sähköpostilistat.
 • Exit
  Exit-projektin päätavoitteena on auttaa rasistisissa skinhead-ryhmissä toimivia nuoria pääsemään ulos ryhmistä, kehitellä metodeja joiden avulla voitaisiin estää uusien nuorten liittyminen skiniryhmiin sekä arvioida ja dokumentoida työmenetelmiä sekä edesauttaa vastaavan tyyppisen toiminnan kehittämistä muualla Suomessa.
 • Ihmisoikeusinstituutti
  Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti tarjoaa tutkimusta, opetusta ja tietoa ihmisoikeuksista.
 • Ihmisoikeusliitto
  Ihmisoikeuksia tunnetuksi tekevän ja ihmisoikeusloukkauksia vastustavan Ihmisoikeusliiton sivuilla mm. tietoa käynnissä olevista projekteista, julkaisuista, koulutuksesta sekä raportteja, lausuntoja ja tiedotteita ihmisoikeuksista.
 • Kohti yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta
  Hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen toimintaohjelma.


takaisin

4. Miten sovitella?


takaisin

5. Lainsäädännöstä saat tukea


takaisin

6. Yhteystietoja ja koulutusta

 • Yhteystietoja ja koulutusta
  Koulutukseen, asiantuntijaorganisaatioihin, järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin liittyviä linkkejä etnan sivuilla.


takaisin