etusivulle

esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

Siivotaan Suomi syrjinnästä!

ETNA-verkosto ja tämä sivusto ovat työministeriön järjestämän "Etninen tasa-arvo työelämässä" -koulutuksen tuloksia. Verkoston jäsenet ovat maahanmuuttajia ja tavalla tai toisella maahanmuuttajien parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Näille sivuille on koottu koulutuksen satoa, esimerkkejä siitä, mitä etninen tasa-arvo työelämässä merkitsee ja miten siihen voidaan päästä.

Esittelyssä kerrotaan ETNAn taustoista, käynnistämisestä ja toteutuksesta sekä ETNA-verkoston käytännön työstä. Teemoja-osiossa esitellään syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä ja samalla "Etninen tasa-arvo työelämässä" -koulutuksen aikana käsiteltyjä aihekokonaisuuksia. Yhteystietoihin on listattu ETNAlaisten yhteystietoja ja etniseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, joissa he ovat asiantuntijoita. Linkeistä ja kirjallisuudesta puolestaan löytyy lisätietoa etnisestä tasa-arvosta kiinnostuneille.

Etnistä tasa-arvoa työelämässä käsittelevästä materiaalista on koottu myös www-sivuja laajempi, "syrjinnän vastainen siivousmappi" -nimellä kulkeva kansio, jota voit tilata työministeriöstä:

Työministeriön aineistopalvelu / Tuula Mikkola
PL 34, 00023 VALTIONEUVOSTO
tuula.mikkola@mol.fi
puh. (09) 16006 (vaihde)
fax (09) 1856 4383