etusivulle
     etusivu >> teemoja >> miten sovitella?
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

MITEN SOVITELLA?

Arkipäivän konfliktinratkaisu

Inhimillinen kanssakäyminen ei aina ole pelkkää harmoniaa ja sopusointua, vaan se sisältää myös aineksia ristiriitoihin ja konflikteihin. Erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten vuorovaikutustilanteissa saattaa syntyä esimerkiksi tietämättömyydestä tai pelosta johtuvia ongelmia. Monikulttuurisessa maailmassamme kohtaamme väistämättä erilaisia ihmisiä ja sitä kautta erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja, joten dialogi- ja sovittelutaidot ovat tarpeen arkipäivän konfliktinratkaisutilanteissa.

Konflikti työyhteisössä voi olla merkki siitä, että vanhat, totutut toimintatavat kaipaavat muutoksia. Tällöin konfliktin hallinta ja asianmukainen käsittely voi johtaa uusien ja parempien ajattelu- ja toimintamallien syntyyn. Käsittelemättömät ja hallitsemattomat konfliktit sen sijaan luovat epämiellyttävää ilmapiiriä ja heikentävät työyhteisön tehokkuutta. Konflikti voi näin ollen olla seurauksiltaan joko positiivinen tai negatiivinen.

Ihmisillä on käytössään lukuisia konfliktinratkaisutyylejä - oikeastaan voidaan puhua varastosta erilaisia tapoja ratkoa ristiriitoja. Yhtä oikeaa, kaikkialla kaikkiin konfliktitilanteisiin pätevää ratkaisumallia on mahdoton nimetä; niinpä valitsemmekin taustojemme ja tilannearviomme perusteella itsellemme kulloinkin sopivimman tavan toimia ja ajatella. Erilaisten konfliktinratkaisumallien tunteminen ja niiden luova soveltaminen edesauttaa toimivaa konfliktinratkaisua.

Sovittelutoiminta ongelmanratkaisun muotona

Harjaantuneetkaan arkipäivän konfliktinratkaisutaidot eivät välttämättä estä ongelmia kärjistymästä toisinaan rikos- tai riita-asioiden tasolle. Kyseessä voi olla esimerkiksi valtaväestöön kuuluvan ihmisen vähemmistön edustajaa kohtaan harjoittama syrjintä tai kulttuuritaustoiltaan erilaisten ihmisten joutuminen törmäyskurssille. Tällöin voi sovittelutoiminta tarjota vaihtoehdon perinteiselle rikosoikeusjärjestelmälle. Suomessa 1990-luvun alussa nopeasti yleistyneessä sovittelussa pyritään löytämään rikos- tai riita-asian osapuolten välille sovinto puolueettoman sovittelijan avulla. Sovittelutoiminta on vuorovaikutukseen perustuva ongelmanratkaisun muoto, jossa kunnioitetaan sovittelun osapuolten tasavertaisuutta. Tutustu sovittelun taustoihin ja käytäntöihin oheisessa Terttu Mehtosen artikkelissa Sovittelutoiminta.

Sovittelutoiminta perustuu tehtäväänsä koulutettujen, vapaaehtoisten sovittelijoiden työhön. Jos olet itse kiinnostunut toimimaan sovittelijana, ota yhteyttä lähimpään sovittelutoimistoon.

Älä epäröi kannustaa rikos- ja riita-asioiden osapuolia harkitsemaan sovittelutoiminnan mahdollisuutta!linkkejä
kirjallisuutta

Etnalaisten kertomaa:
Työnantaja
puuttuu
syrjintään

Artikkeli (pdf):
Sovittelu-
toiminta