etusivulle
     etusivu >> teemoja >> tunnista ennakkoluulosi
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

TUNNISTA ENNAKKOLUULOSI

"Ennakkoluuloja? Ei kai sentään minulla?!"

Todennäköisesti kaikilla ihmisillä on jonkinasteisia ennakkoluuloja, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Ennakkoluulo on perusteeton ja torjuva ennakkokäsitys, jonka muodostamme mielessämme toisesta ihmisestä tai ryhmästä ihmisiä. Ennakkoluulojen kohteeksi joutuvat yleensä tahot, joita emme kunnolla tunne. Ennakkoluulot voivat ilmetä sekä mielipiteiden että tunteen tasolla.

Mistä ennakkoluulot johtuvat?

Ennakkoluulot juontavat usein juurensa tietämättömyyteen: kun emme tunne asian todellista laitaa, joudumme arvaamaan, olettamaan ja yleistämään. Tämän seurauksena pidämme vastoin parempaa tietämystämme tiettyjä ihmisiä tai ihmisryhmiä määrätynlaisina. Syynä ennakkoluuloihin voivat olla myös syvään juurtuneet stereotypiat, esimerkiksi varhain kotona tai koulussa opitut käsitykset siitä, millainen jokin ihmisryhmä on. Muistatko joskus kuulleesi puhuttavan epäluotettavista venäläisistä tai laiskoista afrikkalaisista? Onko sinua ehkä lapsena peloteltu, että jos et ole kunnolla, sinut annetaan varastelevien mustalaisten matkaan? Varmasti jokaiselle tulee mieleen vastaavanlaisia stereotypioita, jotka ovat saattaneet saada alkunsa huolettomista yleistyksistä ja jotka sittemmin ovat - virheellisyydestään huolimatta - muuttuneet vahvoiksi uskomuksiksi ja kangistuneet ihmisten mieliin ennakkoluuloiksi.

Ennakkoluulo = rasismi?

Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat ihmisille tyypillinen tapa tehdä järjestystä monimutkaiseen ympäröivään todellisuuteen. Ennakkoluulot eivät ole rasismia, vaikka saattavatkin joissain tapauksissa piillä rasististen ajatusten taustalla. Tietämättömyydestä johtuvat ennakkoluulot ja stereotypiat voivat johtaa syrjintään, rasismiin tai muukalaispelkoon tai -vihaan. Omia ennakkoluulojaan ei silti pidä pelästyä. Ennakkoluulot eivät missään nimessä ole ihmisiin syntymässä iskostuneita ja siten muuttumattomia ajatusrakennelmia, vaan sosiaalisen ympäristömme, kulttuurimme ja kokemustemme kautta syntyneitä asenteita, joihin voidaan vaikuttaa. Yhtä hyvin kuin ennakkoluuloja voidaan lietsoa, niitä voidaan myös purkaa. Tärkeintä on tunnistaa ja tunnustaa omat ennakkoluulonsa; sen jälkeen niihin voi myös tarttua.

Mitä ennakkoluuloille voi tehdä?

Ennakkoluulojen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta käydään niiden purkamiseen:
- Tiedon hankkiminen: Tietämättömyydestä johtuviin ennakkoluuloihin paras lääke on tiedon lisääminen. Tutustuminen ja syvällisemmät kontaktit esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin saattavat keikauttaa aikaisemmat ennakkoluulot päälaelleen.
- Oman itsensä ja erilaisuuden hyväksyminen: Ennakkoluuloista päästäkseen on hyvä tutustua myös itseensä ja opetella arvostamaan erilaisia piirteitä sekä itsessään että muissa. Ennakkoluulojen alkulähteitä voi etsiskellä joissain tapauksissa paitsi tietämättömyydestä myös huonosta itsetunnosta.
- Omien ennakkoluulojen pohdiskelu: ETNA-verkostolaiset saivat tehtäväkseen miettiä, miten he itse ovat syrjineet muita. Pohdinnat toivat esiin tiedostamattomia ennakkoluuloja, mutta myös paljon ajatuksia siitä, miten niihin tulisi tarttua. Tämänkaltaisen ajatustyön tekeminen ei aina ole helppoa, mutta taatusti se on kannattavaa!linkkejä
kirjallisuutta

Etnalaisten kertomaa:
Ennakkoluuloja lapsuudesta
Arkipäivän ennakkoluuloja
Konkretisointia